ขนาดอักษร
L
S

หน้าแรก > เกี่ยวกับจังหวัดยามานะชิ > ตารางรายชื่อไกด์นำเที่ยว

ตารางรายชื่อไกด์นำเที่ยว

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

เอกสารแนบ คือรายชื่อไกด์นำเที่ยวที่มีการลงทะเบียนของจังหวัดยามานาชิ
โปรดดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของไกด์นำเที่ยว

※ ขอความกรุณาทำความเข้าใจและยอมรับในข้อดังต่อไปนี้
(1)ไกด์นำเที่ยวที่มีรายชื่ออยู่ในตารางรายชื่อนี้ คือผู้ที่ยอมรับและสมัครใจในการลงทะเบียนรายชื่อไกด์ในโฮมเพจ
(2)ทางจังหวัดยามานาชิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งในเรื่องของราคาไกด์นำเที่ยว เงื่อนไข หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ผู้จ้างและไกด์นำเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
(3)ทางจังหวัดยามานาชิ มีหน้าที่เพียงแค่แนะนำไกด์นำเที่ยวตามตารางรายชื่อที่แนบไฟล์มาเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่จัดการติดต่อไกด์นำเที่ยวให้โดยตรง

ตารางรายชื่อไกด์นำเที่ยว:Regional_Licensed_Guide_Thai(PDF:199KB)

新倉山浅間公園

download Adobe Reader

Some of the publications on this site are in PDF. To view them you will need to have Adove Acroabt Reader Please click the graphic link to download Acrobat Reader.