Font Size
L
S

Home > Takdang oras ng Brown out

Takdang oras ng Brown out

Main content starts here.

Information on the Great East Japan Earthquake

List of Information on this page:

1. Takdang oras ng Brown out

2. Panawagan sa  Pagtitipid ng Kuryente

3. Updates on Radiation Levels in Yamanashi Prefecture

4. CLAIR Multilingual Living Guide - In Case of Natural Disasters (earthquake, evacuation, etc.)

5. Online Radio in Foreign Languages

1.Takdang oras ng Brown out

All the rolling blackouts in Yamanashi Prefecture have been cancelled since April. 8.

2.Panawagan sa  Pagtitipid ng Kuryente

Dahil sa  laki ng pinsalang natamo ng Tokyo Electric Power Plant (TEPCO)  at Tohoku Electric Power Company , ay nananawagan kami sa lahat ng mga residente na magtipid ng kuryente .

Sagot sa panawagan ng mga taga Silangan ng Japan , ang pamunuan ng Yamanashi Prefecture Headquaters para sa kaligtasan ng mga  Sakuna sa Hilagang Japan . Ang Headquarters ay madaling binuo para sara sa sapat na kaligtasan at masaklolohan ang mga masasalantang lugar at , mabawasan ang darating na epekto sa ekonomiya sa mga nakapaligid na kumpanya at ang kabuhayan ng mga residente . Hinihikayat ng  binuong Headquarters ang lubos na  kooperasyon ng mga   residente para sa pagtitipid ng kuryente .

Dito , hinihiling namin ang inyong taos pusong kooperasyon sa bahay man o sa trabaho .

 

Simpleng paraan  sa  Pagtitipid  ng  Kuryente

 • Bunutin sa saksakan  ang mga gamit dekoryente kung  hindi ginagamit ito
 • Patayin ang ilaw kung wala sa silid
 • Patayin ang TV kung walang nanonood
 • Hinaan ang heater ng 1 degree celcius
 • Isara kaagad ang  Ref  pagbinuksan
 • Huwag paagusin ng tuloy  -tuloy  ang tubig habang nagsisipilyo o naliligo
 • Kaagad maligo habang hindi palumalamig ang tubig sa bath tub patayin ang heater sa upuan ng CR kung walang gumagamit nito
 • Gumami ng bisekleta kung malapit lang ang pupuntahan
 • Magdala ng sariling bag kung mamimili
 • Hiwalayin ang mga basura ayon  sa nararapat

Kasalukuyang isinagawa ng ( TEPCO) ang pagpapatupad ng pagtitipid ng kuryente ayon sa mga nakatalagang oras .

Ito ang bagay na kailangan maisakatuparan sa oras ng Blackout .

3.Update sa Radiation sa Yamanashi

Yamanashi Prefecture is commissioned by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) to monitor the radiation level in the prefecture using the Monitoring Post installed at the Institute for Public Health and Environment (Fushimi in Kofu City). Tap water and natural fallout are also tested.

In addition to the MEXT investigation, the Prefecture also had an independent investigation on the tap water in Uenohara City.

Please refer to the prefectural homepage for the most updated information.

>>>http://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/Environmentalradioactivity.html<<<

【Reference】

1.Radiation Dose Measurement(per hour)

Radiation levels indicate the amount of radiation released per hour. For example, a radiation level of 0.050μSv/h would be [ 0.050(μSv/hours)×24(hours)×365(days)=approx. 440(μSv/year)]

2. Radiation Exposure in Daily Life

The reported average annual radiation exposure from natural sources for human beings is 2400 µSv. Radiation exposure from natural sources, or natural background radiation, comes from space, earth and food.

For your reference, the radiation exposure is 50μSv for one chest X-ray checkup, 600μSv for one abdominal X-Ray checkup.

【Update Frequency】

Real-time update is not available at the moment, however,  the radiation levels recorded at the Monitoring Post is updated three times a day. We ask for your understanding.  

In case the radiation levels raise above 0.1μSv/h1 (2 times more than the usual level), we will update the record on a more frequent basis. 
0.1μSv/h×24(hours)×365(days)=approximately 880(μSv/year)・・・<1,000

【Inquiry】

Environmental radiation measurement results & general environmental radiation information:

 • Air and Water Preservation Division 055-223-1510

General health concerns of radiation:

Tap water measurements:

 •  Environmental Health and Pharmaceutical Division - Water Maintenance Section 055-223-1490
 • Hygiene Division in your local public health center (in Japanese)

Food safety:

 • Environmental Health and Pharmaceutical Division - Food Hygiene & Animal Protection Section 055-223-1489
 • Hygiene Division in your local public health center (in Japanese)

4.CLAIR Multilingual Living Guide - In Case of Natural Disasters

Here is a multilingual manual on natural disasters and evacuation methods published by the CLAIR, amended by the Yamanashi Prefecture International Affairs Division.

Tagalog -In Case of Natural Disasters(PDF:773KB)

5. Online Radio in Foreign Languages

NHK World Radio provides broadcast in 18 languages, including English and Japanese.

NHK World Radio >> http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/radio/program/index.html

NHK Online  >> http://www.nhk.or.jp/

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.