เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

จังหวัดยามานาชิอยู่ติดกับกรุงโตเกียว จึงสามารถเดินทางได้สะดวกจากเมืองหลวงและสนามบินหลัก มีรถไฟและรถบัสด่วนพิเศษที่วิ่งให้บริการระหว่างเมืองยามานาชิกับใจกลางกรุงโตเกียวเป็นประจำ รวมถึงสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะ

(โปรดทราบว่าข้อมูลที่แสดงบนเว็บเพจนี้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เวลาในการเดินทางจริงและรายละเอียดอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้)

ที่ตั้งของจังหวัดยามานาชิ

การเดินทางไปยังสถานีรถไฟโคฟุ

หน้าแรก > การเดินทาง